MENU

 


 

Licznik odwiedzin

640058
WszystkieWszystkie640058

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Informacje

Historia Parafii

Wałbrzych - miasto wśród gór

Wałbrzych położony jest w południowo - zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Miasto leży na wysokości 450 - 500 m n.p.m. w malowniczej kotlinie u podnóża góry Chełmiec (869 m n.p.m.). Historia miasta liczy prawie 800 lat. Pierwszym grodem warownym był zamek wzniesiony przez księcia świdnicko - jaworskiego Bolka I w 1290 roku. Obecnie Wałbrzych liczy około 130.000 mieszkańców. Atrakcjami turystycznymi są: Zamek Książ, zabytkowe kościoły, sąsiadujące z miastem uzdrowisko Szczawno Zdrój z wodami leczniczymi, trasy rowerowe i szlaki górskie, muzea górnictwa i ceramiki. Wałbrzych i okolice warto odwiedzić!.

Nasze początki

Podzamcze jest jedną z największych dzielnic Wałbrzycha, leży u podnóża Zamku Książ. Pierwsi mieszkańcy Podzamcza wprowadzają się do mieszkań w trzech nowych blokach przy ulicy Kasztelańskiej - 15 września 1976 roku. Wokół znajdują się pola uprawne. Osiedle szybko się rozrasta. Powstają nowe bloki i ulice. Początkowo mieszkańcy Podzamcza uczęszczają do kościoła św. Anny na Szczawienku lub Parafii, z których przybyli. Ks. Ludwik SIERADZKI - proboszcz ze Szczawienka, z Ks. Kazimierzem PIWOWARCZYKIEM - wikariuszem rozpoczynają przygotowania do utworzenia punktu duszpasterskiego na Podzamczu. Dzięki ich staraniom w przejściu między blokami przy ulicy Kasztelańskiej 66 powstaje tymczasowa kaplica i salki, których poświęcenia dokonuje Ksiądz Biskup Tadeusz RYBAK z Wrocławia. Obecnie osiedle Podzamcze zamieszkuje około 30 tysięcy ludzi.

Powstanie Parafii

15 października 1981 roku Ksiądz Arcybiskup Henryk GULBINOWICZ - Metropolita Wrocławski wydaje DEKRET EREKCYJNY powołujący do istnienia nową Parafię pw. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. W dekrecie czytamy: "Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła Świętego i dobra Ludu Bożego miejscowości Wałbrzych - Podzamcze, w dekanacie Wałbrzych - Północ, zarządzam i podaję do wiadomości, co następuje: Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie wiernych, którzy mieszkają na osiedlu Wałbrzych - Podzamcze, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, wysłuchaniu zainteresowanych stron, na mocy kan. 1427 K.P.K. i Motu Proprio Ecclesiae Sancte nr 21 erygujemy niniejszym rzymsko - katolicką parafię pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu - Podzamcze...". Pracę duszpasterską na Podzamczu podejmuje pierwszy proboszcz - Ks. Jan SOWA, który rozpoczyna starania o teren pod budowę kościoła i budynków parafialnych. Już 27 maja 1982 roku rozpoczęto prace przy budowie tymczasowej kaplicy i plebani. 13 czerwca 1982 roku Ksiądz Arcybiskup Henryk GULBINOWICZ dokonuje poświęcenia krzyża i placu pod budowę nowej świątyni.

Budowa nowego kościoła

25 sierpnia 1986 roku rozpoczęto wykopy i wylewanie fundamentów pod nowy kościół. Od początku nie brakowało chętnych do pracy. Pierwszym kierownikiem budowy zostaje inż. Jan Łuka. 1 października 1988 roku Jego Eminencja Henryk Kardynał GULBINOWICZ dokonał wmurowania kamienia węgielnego z Grobu św. Piotra w Rzymie. Równocześnie z budową kościoła trwa praca przy budowie domu katechetycznego i plebani. 26 czerwca 1995 roku proboszczem zostaje Ks. Andrzej RASZPLA. Przed wznowieniem dalszych prac przy budowie nowy Proboszcz, korzystając z życzliwości i doświadczenia Ks. Infułata Władysława BOCHNAKA z Legnicy dokonuje zmiany dotychczasowego projektu kościoła. Autorem nowego projektu jest inż. Lech Walusiak. Nowym kierownikiem budowy zostaje inż. Janusz Kazimierczak. Generalnym wykonawcą robót budowlanych zostaje Firma SIR-BUD Daniela Sipa. W maju 1996 roku rozpoczyna się wylewanie filarów pod kopułę. Wewnątrz kościoła powstaje "las" rusztowań z ponad 1200 żerdzi, na których w grudniu zostaje wylany betonowy wieniec kopuły. 27 lipca 1996 roku w murach budującego kościoła gościliśmy Matkę Bożą Fatimską w znaku pielgrzymującej po całym świecie Figury. Matce Bożej zawierzyliśmy dalsze budowanie świątyni i zobowiązaliśmy się, że w nowym kościele będzie miała miejsce kultu. To był wielki, niezapomniany dzień w historii naszej Parafii. Wiosną 1997 roku piękna pogoda sprzyjała wcześniejszemu rozpoczęciu prac. Zimą zostały wykonane stalowe konstrukcje - wiązary do dolnej części dachu i kopuły. Końcem marca rozpoczął się montaż konstrukcji dachu. 1 kwietnia w dzień zakończenia Rekolekcji Wielkopostnych krzyż stanął na kopule kościoła - po wielu latach budowy dokonało się prawdziwe Podwyższenie Krzyża Świętego. Wielu Parafian obserwowało te bardzo niebezpieczne, prowadzone na dużej wysokości prace. W 1998 roku trwają prace na dachu i wewnątrz kościoła. 24 grudnia w wigilijny wieczór przybył do naszej Parafii Ksiądz Biskup Tadeusz RYBAK, by odprawić pierwszą Pasterkę. Ze łzami w oczach śpiewaliśmy kolędy. "Bóg się rodzi" - po raz pierwszy narodził się Jezus tej nocy w nowym kościele na ołtarzu w czasie Eucharystii. Od tego dnia wszystkie Msze św. sprawowane są w nowym kościele. Przez cały rok 1999 trwają prace tynkarskie wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Ks. Czesław Mazur wykonuje projekty wystroju wewnętrznego kościoła. Na ich podstawie artysta rzeźbiarz Krzysztof Lewczak wykonał z drzewa lipowego rzeźbę Pana Jezusa na krzyż do prezbiterium, stacje Drogi Krzyżowej i figury do ołtarza Relikwii. Witraże wykonuje Anna Lamparska.

Relikwie Drzewa Krzyża Świętego

Ważnym wydarzeniem w życiu Parafii był dzień - 14 września 2000 roku. Na prośbę Ks. Prałata Andrzeja Raszpli - proboszcza, Biskup Legnicki Tadeusz Rybak rozpoczął starania w Rzymie o przekazanie do Parafii Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Prośby nasze zostały spełnione. Wraz z specjalnym dokumentem Stolicy Apostolskiej potwierdzającym autentyczność Relikwie Drzewa Krzyża Świętego przywiózł z Rzymu Ks. Prałat Józef Lisowski - Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej. Święte Relikwie uroczyście zostały wniesione do kościoła w dzień odpustu parafialnego i umieszczone w przygotowanym ołtarzu. Od tej chwili Relikwie otaczane są wielkim kultem wiernych.

Konsekracja kościoła

17 września 2000 roku Ksiądz Biskup Tadeusz RYBAK dokonał konsekracji kościoła - jako Pomnika Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Uroczystość ta zwieńczyła wieloletni trud budowy, albowiem każdego dnia wiele rąk i serc przez pracę i ofiarę tworzyło to dzieło, które stało się pomnikiem naszej wiary i miłości dla Boga. Przez kolejne lata świątynia dzięki życzliwości i ofiarności Parafian była upiększana.

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

Jedna z największych świątyń na Dolnym Śląsku wybudowana po II wojnie światowej, ze względu na otaczane przez wiernych wielkim czcią i kultem Relikwie Drzewa Krzyża Świętego stała się Sanktuarium. 17 września 2006 roku Ksiądz Biskup Ignacy DEC - pierwszy Biskup Świdnicki nadał naszej parafialnej świątyni tytuł SANKTUARIUM RELIKWII DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ. Uroczystościom przewodniczył Ksiądz Biskup Ignacy DEC.


Galerie:

WSPÓLNOTY